Landschappelijk inpassingsplan

Bij ontwikkelingen in het buitengebied kunnen gemeenten als randvoorwaarde stellen dat de nieuwe situatie goed in het landschap wordt ingepast. Die eis wordt vaak gesteld bij uitbreiding of nieuwvestiging van (agrarische) bedrijven, maar ook voor de inpassing van woningen, campings etc. worden landschappelijke inpassingsplannen geëist.

Wat we voor u kunnen betekenen
Binnen Staro Natuur en Buitengebied worden landschappelijke inpassingsplannen opgesteld door een team van landschapsontwerpers en ecologen. Samen kijken zij hoe de nieuwe situatie goed kan worden ingepast. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande landschapsplannen op hoger niveau (LOP), cultuurhistorie en wensen van u als initiatiefnemer. We zien het als uitdaging om met de landschappelijke inpassing een duidelijke meerwaarde te creëren voor bijvoorbeeld biodiversiteit.

Projecten

leaf