SNL-monitoring

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is de basis voor provincies om subsidie te verlenen voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Binnen dit stelsel is het belangrijk te weten wat de kwaliteit van een gebied is. Om die reden vindt SNL-monitoring plaats van verschillende soortgroepen, vegetatie en structuurkenmerken.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft ruime ervaring op het gebied van SNL-monitoring. Onze ecologen hebben ervaring met SNL-monitoring van verschillende soortgroepen, waaronder broedvogels, libellen, vlinders, sprinkhanen en krekels. Daarnaast inventariseren we (bos)structuurelementen en voeren we vegetatiekarteringen uit.

We werken bij de SNL-monitoring volgens gestandaardiseerde methodes en protocollen. Desgevraagd vertalen onze ecologen de monitoring naar heldere adviezen op het gebied van natuurherstel en beheer.

Projecten

leaf