Opsnoeien voor kwaliteitshout

Kwaliteitshout kenmerkt zich onder andere door het noestvrij zijn van het hout. Hoe kleiner de kern van de stam is waar noesten in zitten, des te waardevoller de stam is. Sommige boomsoorten verliezen hun takken snel als ze in bosverband opgroeien. Andere soorten verliezen hun dode takken maar heel langzaam. Bij deze soorten is het belangrijk om op te snoeien. Het opsnoeien gebeurt tot een meter of 2,5 het beste met de gebogen handzaag en met de stokzaag kan tot een meter of 5 redelijk nauwkeurig worden gesnoeid. Op grotere hoogten is het gebruik van een snoeiladder noodzakelijk.

Bij snoeien voor kwaliteitshout gaan de kosten ver voor de baten uit. Zelfs als je met rente rekent, is het een investering die de moeite dubbel en dwars waard is. Het integreren van de productie van kwaliteitshout kan de houtopbrengsten van bossen verdubbelen zonder deze intensiever te beheren.

Staro Natuur en Buitengebied
De beheerders van Staro Natuur en Buitengebied hebben het selecteren en opsnoeien van kwaliteitsbomen (QD-bomen) en de productie van kwaliteitshout als specialisme. We hebben, alleen al binnen onze eigen beheren, inmiddels meer dan 3400 bomen opgesnoeid. De totale lengte van de opgesnoeide stammen is 21 kilometer en zal op termijn menige rondhoutveiling vullen. Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsboom.nl.

Projecten

leaf