Onderzoek en Monitoring

Goed bos- en natuurbeheer kan niet zonder onderzoek en monitoring. Of het nu gaat over de bodem, water, flora, vleermuizen, vissen, broedvogels, amfibieën, reptielen, groei of vitaliteit, als beheerder heb je actuele informatie nodig om de juiste beheerbeslissingen te maken. Hoe uitgebreider de informatie is, des te beter is het beeld van het complete ecosysteem en de relaties daarbinnen. Onderzoek kan redelijk fundamenteel zijn, bijvoorbeeld naar de relatie tussen depositie en nutriëntenhuishouding. Het kan ook meer praktisch naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie in relatie tot de bosontwikkeling, of aangepast waterbeheer in een landbouwgebied. Met name langjarige monitoring geeft inzicht in de relatie tussen soortontwikkeling en beheer

Wat we voor u kunnen betekenen
Op het gebied van onderzoek en monitoring binnen bos en natuur en de interpretatie van de resultaten, komt binnen Staro Natuur en Buitengebied de kennis van de ecologen en beheerders samen. We voeren vele onderzoeken uit naar de bodem, bossen en alle mogelijk soortgroepen; vaak ook in het kader van SNL-monitoring. Op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten formuleren we beheeradviezen die praktisch, uitvoerbaar en effectief zijn. 

leaf