Faunabeheer

Bos- en natuurbeheer is niet los te zien van faunabeheer. Het wild heeft een grote invloed op de ontwikkeling van bepaalde natuurtypen. Zo is het duidelijk dat reeën en herten de bosverjonging en met name de ontwikkeling van loofhout sterk negatief kunnen beïnvloeden. De succesvolle bevers kunnen watersystemen zodanig beïnvloeden dat de watervoerende functie in gevaar komt. Hoe vervelend vaak ook, het kan nodig zijn om populaties te beheren. Het thema speelt niet alleen in de natuur of in het landelijk gebied. Ook in dorpen en steden kunnen bijvoorbeeld duiven, meeuwen en ratten zoveel overlast geven dat ingrijpen onontkoombaar is.

Wat we voor u kunnen betekenen
De specialisten op het gebied op het gebied van faunabeheer van Staro Natuur en Buitengebied kunnen adviseren bij complexe vraagstukken op het gebied van fauna en faunabeheer. Zo adviseren we over, en coördineren we bijvoorbeeld het faunabeheer in de Rotterdamse haven. In onze adviezen zullen we altijd de ecologische doelen in belangrijke mate mee laten wegen. We vergeten ook nooit de maatschappelijke context waarbinnen we werken. We hebben meermaals bewezen dat we met innovatieve ideeën grote uitdagingen kunnen oplossen.

leaf