Onderzoek kleine marters

Het gaat niet goed met de wezel, hermelijn en bunzing (kleine marters) in Nederland. In een aantal provincies, zoals Noord-Brabant en Gelderland zijn ze daarom niet vrijgesteld bij het overtreden van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming in het kader van ruimtelijke ontwikkeling.

Onderzoek naar kleine marters vindt in de regel om de volgende redenen plaats:

  • onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
  • monitoring en evaluatie van beheer en inrichting
  • verspreidingsonderzoek

Onze onderzoeksmethode is gebaseerd op de methode van de Stichting Kleine marters en de handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming van de provincie Noord-Brabant. We maken gebruik van zogenoemde marterboxen, sporenbuizen en jigglers. Deze materialen worden verspreid in een plangebied neergezet in geschikt habitat voor kleine marters en langs mogelijke migratieroutes.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met onderzoek naar kleine marters. Onze zoogdierexperts zijn jaarlijks enkele maanden in het veld om kleine marters te inventariseren.

Projecten

Meer weten?

leaf