Inventarisatie soorten in Helmond

Opdracht

Gemeente Helmond is voor het nemen van beslissingen in beheer geïnteresseerd in welke soorten voorkomen binnen de gemeente. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om in beeld te brengen welke beschermde soorten en voor Helmond belangrijke soorten vissen, amfibieën, flora, vlinders, libellen, vogels, vleermuizen en kleine marters er voorkomen en heeft soortonderzoek uitgevoerd. Tevens zijn de (invasieve) exoten in kaart gebracht.

Aanpak

Voor alle locaties is op basis van aanwezige habitats en de te verwachten soortgroepen een inventarisatieplan opgesteld. In dit geval zijn de gangbare protocollen niet precies gevolgd, omdat het om een globaal beeld van de aanwezige soorten in Helmond gaat en niet om een juridische uitsluiting.

De vissen en amfibieën zijn onderzocht met schepnet en door middel van electrovissen. Voor amfibieën is aanvullend geluisterd naar de kwaakkoren en zijn zichtwaarnemingen gedaan. In alle gebieden is de flora onderzocht. Vlinders, libellen en vogels zijn onderzocht door zichtwaarnemingen. Het vleermuisonderzoek is gedaan met batdetectors en met luisterkastjes die in de bomen zijn gehangen. In bijna alle gebieden zijn cameravallen en marterkasten gebruikt om de aanwezigheid van kleine marters te onderzoeken.

Resultaat

De volgende beschermde soorten en Helmondse aandachtssoorten zijn aan getroffen in de gebieden: bittervoorn, kleine modderkruiper, poelkikker, brede orchis, brede wespenorchis, steenanjer, waterdrieblad en wilde marjolein. In totaal zijn 23 vlindersoosrten en 18 libelsoorten aangetroffen. Er zijn 61 vogelsoorten aangetroffen. De volgende vleermuizen zijn in de gebied aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis en baard/Brandts vleermuis. Ten slotte is met de cameravallen een steenmarter vastgelegd langs de oever van de Schootense loop.

Vergelijkbare projecten

leaf