Habitattoets (Natura 2000-toets)

Natura 2000
Wanneer ruimtelijke plannen of activiteiten worden uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied is een habitattoets noodzakelijk. Met de habitattoets wordt vastgesteld of en eventueel onder welke voorwaarden een ruimtelijk plan of activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten.
Binnen de habitattoets worden drie onderdelen onderscheiden:

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van habitattoetsen. Voor een voortoets, verslechteringstoets, passende beoordeling of vergunningsaanvraag kunt u bij ons terecht.

leaf