GIS en GIS-kaarten

In GIS (geografische informatiesystemen) worden gegevens en informatie over vlakken, lijnen of punten vastgelegd. Het kunnen allerlei kenmerken van het object zijn, inventarisatiegegevens, uit te voeren beheermaatregelen, maar bijvoorbeeld ook foto’s. Van bijna alle objecten in de openbare en niet openbare ruimte is informatie vastgelegd in GIS-systemen. Als voorbeeld kan het bestemmingsplan worden genoemd waar van ieder stukje grondgebied gegevens in GIS zijn vastgelegd.

Wat we voor u kunnen betekenen
Door binnen de projecten die we voor u kunnen uitvoeren in een vroeg stadium van GIS gebruik te maken, kunnen we efficiënt gegevens vastleggen, analyseren en presenteren. We leggen gegevens in het veld vaak en nauwkeurig vast met ArcGIS Online. Zo gebruiken we dit bij ecologisch onderzoek, het inmeten van uit te voeren werkzaamheden en bijvoorbeeld het vastleggen van de locaties van bomen, recreatieve voorzieningen etc.  Veel van deze gegevens worden gebruikt voor verdere analyses en planvormingsprocessen. We kunnen u helpen bij:
+     het vastleggen van waarnemingen tijdens ecologisch onderzoek
+     analyseren van gegevens
+     ontwerptekeningen
+     presentatie van gegevens
+     digitale beheersystemen voor water- en natuurbeheer
+     bestekken


Op de website van Esri Nederland staat een artikel over het gebruik van GIS door Staro. Klik hier om het te bekijken. De benodigde geografische informatie wordt indien nodig met behulp van een GPS-systeem en Arcpad ingemeten en in het veld direct digitaal opgeslagen. Zo kunnen we efficiënt gegevens verzamelen en verwerken.

Projecten

leaf