Certificering

Staro Natuur en Buitengebied is sinds 2014 gecertificeerd voor het hoogst haalbare VCA-certificaat VCA-Petrochemie. Klik hier om certificaat te bekijken. Veiligheid, gezondheid en milieu vinden we erg belangrijk binnen ons werk en binnen onze adviezen. Meldingsprocedures, taakrisicoanalyses en het signaleren van onveilige situaties en (bijna)ongevallen zitten inmiddels in ons systeem ingebakken. Het is voor ons geen papieren tijger. We zijn er van overtuigd dat we voor onszelf en degenen met wie we samenwerken daadwerkelijk iets teweeg brengen.

Sinds januari 2016 hebben we het ISO 9001 certificaat in ons bezit. Klik hier om het te bekijken. Het ISO 9001-certificaat geeft aan dat we op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en risicomanagement doen. Er wordt voldaan aan:

  • Eisen van klanten
  • Wet- en regelgeving
  • Eigen eisen

Staro Natuur en Buitengebied heeft haar eigen eisen vastgelegd in een bedrijfshandboek. Hierin zijn de belangrijke procedures en methodes van werken vastgelegd. Kwaliteit, veiligheid en milieu worden zo optimaal mogelijk gewaarborgd.

Momenteel zijn we bezig met de certificering voor de CO2-prestatieladder. Dit is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Meer weten over de CO2-prestatieladder van Staro Natuur en Buitengebied? Klik hier.

leaf
leaf
leaf