Certificering

Staro Natuur en Buitengebied is sinds 2014 gecertificeerd voor het hoogst haalbare VCA-certificaat VCA-Petrochemie. Klik hier om certificaat te bekijken. Veiligheid, gezondheid en milieu vinden we erg belangrijk binnen ons werk en binnen onze adviezen. Meldingsprocedures, taakrisicoanalyses en het signaleren van onveilige situaties en (bijna)ongevallen zitten inmiddels in ons systeem ingebakken. Het is voor ons geen papieren tijger. We zijn er van overtuigd dat we voor onszelf en degenen met wie we samenwerken daadwerkelijk iets teweeg brengen.

Sinds januari 2016 hebben we het ISO 9001 certificaat in ons bezit. Klik hier om het te bekijken. Het ISO 9001-certificaat geeft aan dat we op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en risicomanagement doen. Er wordt voldaan aan:

  • Eisen van klanten
  • Wet- en regelgeving
  • Eigen eisen

Staro Natuur en Buitengebied heeft haar eigen eisen vastgelegd in een bedrijfshandboek. Hierin zijn de belangrijke procedures en methodes van werken vastgelegd. Kwaliteit, veiligheid en milieu worden zo optimaal mogelijk gewaarborgd.

Meer weten over de milieuprestatie van Staro Natuur en Buitengebied, klik hier voor het Milieubarometerrapport 2020. Staro Natuur en Buitengebied monitort haar energieverbruik en daaraan gekoppelde invloed op het milieu aan de hand van de Milieubarometer. Het is ons doel om de CO2-uitstoot per fte terug te brengen.

leaf
leaf
leaf