Houtoogst en -verkoop

De markt voor de verkoop van hout is voor mensen die niet dagelijks met het beheer van bossen bezig zijn moeilijk te doorgronden. Vragen over geschikte aannemers, houthandelaren, oogsttechnieken en houtprijzen zijn belangrijk om de juiste prijs te krijgen voor het hout. Om hout te verkopen moet je dus op de hoogte zijn van de recente marktontwikkelingen, uitvoeringstechnieken en de doelstellingen waar naar gestuurd wordt.

De oogst van hout kan een ingrijpende activiteit zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid te oogsten hout, de bodem, de ontsluiting en het recreatieve gebruik zijn er behoorlijk wat zaken die niet goed kunnen lopen. Een goede voorbereiding en begeleiding voorkomt schade in bosopstanden en aan beschermde natuurwaarden. Ook Irritaties bij gebruikers, gevaarlijke situaties en diefstal worden zo voorkomen. We zijn er groot voorstander van om de hoeveelheid hout die vrijkomt bij de houtoogst ‘aan de weg’ te bepalen. Het meten van stapels is objectief en nauwkeurig. Andere methodes zoals het ‘meten op stam’ of afrekenen op basis van ‘uitlossing’ zijn minder betrouwbaar en werkbaar gebleken.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied verkoopt jaarlijks partijen hout die vrijkomen uit de eigen beheren. Daarnaast organiseren we de houtoogst voor onder andere het Rijksvastgoedbedrijf en verschillende particuliere bossen. Binnen Staro is de kennis van de houtmarkt aanwezig. We kennen de aannemers en houthandelaren en hun kwaliteiten. We stellen hoge eisen aan veiligheid en materieel. Bij houtverkoop gaan wij niet voor de hoogste prijs, maar voor een goede balans tussen kwaliteit en financiële opbrengst. We leggen de voorwaarden vast, bieden het hout aan bij betrouwbare partners, selecteren de juiste koper en stellen een heldere verkoopovereenkomst op.

Projecten

Bosbeheer Boxmeer

Bosbeheer Boxmeer

Opdracht Sinds 1999 is Staro Natuur en Buitengebied de vaste adviseur van de gemeente Boxmeer bij het bosbeheer. Sinds dat jaar: verzorgen we de werkplanning sturen…

Gedragscode Bosbeheer gemeentebossen Landerd

Gedragscode Bosbeheer gemeentebossen Landerd

Staro heeft voorafgaand aan de houtoogst het bos gecheckt op aanwezige te beschermen flora en fauna aan de hand van de Gedragscode Bosbeheer.

Blessen en houtoogst defensie

Blessen en houtoogst defensie

Jaarlijks worden diverse terreinen en vele hectares geblest en wordt de houtoogst geregeld voor Defensie.

Houtoogstbegeleiding Defensie

Houtoogstbegeleiding Defensie

Staro draagt voor Defensie bij aan het bosbeheer op de diverse terreinen. We verzorgen de houtoogst en regelen de directievoering.

Houtoogst Bergeijk

Houtoogst Bergeijk

Staro begeleidt de jaarlijkse oogst van het FSC-gecertificeerde hout, een belangrijk sturingsmiddel om het functioneren van het bos te verbeteren.

Blessen en houtoogstbegeleiding Rucphense heide

Blessen en houtoogstbegeleiding Rucphense heide

Staro heeft voor het Rijksvastgoedbedrijf houtoogstbegeleiding uitgevoerd, zodat het hout zo duurzaam mogelijk wordt geoogst en afgezet in de keten.

Bosbeheer gemeente Zeewolde

Bosbeheer gemeente Zeewolde

Gemeente Zeewolde heeft aan Staro gevraagd het beheer van de gemeentebossen tijdelijk te hand te nemen

Kap abelen in De Mortel

Kap abelen in De Mortel

In de Mortel zijn instabiele abelen gekapt na het blessen en uitvoeren van een Gedragscode Bosbeheer door Staro Natuur en Buitengebied.

Stormhout landgoed Kamersven

Stormhout landgoed Kamersven

Staro heeft beoordeeld welke bomen na de storm gekapt dienden te worden op Landgoed Kamersven.

Houtmeten A28

Houtmeten A28

Voor Rijkswaterstaat zijn lijnen uitgezet op 13 meter en op 40 meter van de berm, op deze grenzen wordt vegetatie verwijderd. Tevens is steekproefsgewijs het…

leaf