Houtoogst Bergeijk

Opdracht

Gemeente Bergeijk heeft ruim 1.400 hectare bos. De gemeente streeft met het beheer een mooi bos na, dat bijdraagt aan de recreatieve mogelijkheden. Gemeente Bergeijk heeft Staro Natuur en Buitengebied de opdracht gegeven het beheer van de gemeentebossen te organiseren. Daarbij dienen de functies recreatie, natuur en houtproductie zo goed mogelijk tot uitdrukking te komen. De jaarlijkse oogst van het FSC-gecertificeerde hout is een belangrijk sturingsmiddel om het functioneren van het bos te verbeteren. 

Aanpak

De houtoogst vindt elk jaar in een andere beheereenheid plaats. Het hout wordt verkocht door middel van inschrijving waarbij betrouwbare partijen worden uitgenodigd een bod te doen. Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start gaat worden alle gebleste percelen gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze check gebeurt in het kader van de Gedragscode Bosbeheer die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.

Resultaat

Tijdens de houtoogst is verspreid over ruim 80 hectare in totaal wordt circa 4.500 kubieke meter hout geoogst. Het geoogste hout wordt gebruikt voor toepassingen in de houtverwerkende industrie in binnen- en buitenland. De hoeveelheid geoogst hout geoogst is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid hout die er jaarlijks in de bossen van de gemeente Bergeijk bijgroeit. De bomen die gekapt worden zijn geselecteerd met als doel:

  • het bos aantrekkelijker te maken
  • de natuurwaarden te versterken
  • de groei van kwaliteitsbomen te bevorderen
  • bos te verjongen

Vergelijkbare projecten

leaf