Bosbeheer Boxmeer

Opdracht

Sinds 1999 is Staro Natuur en Buitengebied de vaste adviseur van de gemeente Boxmeer bij het bosbeheer. Sinds dat jaar:

Aanpak

Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld. Het beheerplan is daarbij de belangrijkste leidraad. Aan de hand van het door de gemeente geaccordeerde werkplan voert Staro Natuur en Buitengebied de geplande werkzaamheden uit. Sinds 2011 helpt een enthousiaste groep vrijwilligers mee bij het onderhoud van het bijzondere jeneverbesstruweel, het onderhoud van de heide en de prunusbestrijding. Andere werkzaamheden worden uitbesteed en aangestuurd.

Resultaat

De bossen van Boxmeer hebben de afgelopen 10 jaar een ware metamorfose ondergaan. De bossen zijn omgevormd tot een multifunctioneel bos waarin naast de houtproductiefunctie en de recreatieve functie ook de natuurfunctie een belangrijke rol zijn gaan spelen. Uit een eerdere evaluatie van het beheer blijkt dat:

  • het aantal territoria van broedvogels met 34% is toegenomen
  • het volumeaandeel inheems loofhout is gestegen van 14% naar 19%
  • het aandeel gemengd bos is toegenomen van 43% naar 56%
  • het volumeaandeel staand dood hout gestegen is van 0,6% naar 4%
  • het volumeaandeel van bomen dikker dan 40 cm is gestegen van 6% naar 19% 

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf