Bosbeheer gemeente Gemert-Bakel

Opdracht

De gemeente Gemert-Bakel is eigenaar van circa 350 hectare bos- en natuur terrein. Staro draagt namens de gemeente de zorg voor het beheer hiervan. Het grootste bosgebied, Nederheide genaamd, grenst aan de Stippelberg en de Bakelse Plassen en bestaat met name uit grove dennenbos.

Aanpak

Aan het begin van elk nieuw jaar wordt een werkplan gemaakt. De voornaamste activiteit daarbij is de houtoogst binnen een kwart van het totale bosbezit. De opstanden zijn eerst zorgvuldig geblest. Door de droogte van de afgelopen zomers zijn er veel van de sparren (bij Nederheide is dit met name douglas) dood gegaan. De dode bomen binnen valbereik van wegen en paden zijn uit veiligheidsoverwegingen geblest. In het bos zijn brandweerroutes aangewezen, op verschillende locaties zijn deze open geblest om ze goed toegankelijk te houden. Momenteel wordt veel in jonge opstanden gewerkt. Tijdens het bleswerk gaat de aandacht dan ook onder andere uit naar de aanleg van een goede infrastructuur, dunningspaden zijn gemarkeerd en op te snoeien kwaliteitsbomen zijn geselecteerd. Naast het vrijstellen van kwaliteitsbomen is er gestuurd richting een gevarieerd bos, zowel in soorten als structuur.

Staro werkt jaarlijks mee aan de organisatie van de Nationale Boomfeestdag. Bij de aanplant van het nieuwe bos is gekozen voor strooisel-verbeterende soorten zoals ratelpopulier, winterlinde, gewone esdoorn en veldesdoorn. Om deze soorten een kans van slagen te geven is een startbemesting met steenmeel meegegeven. De bescherming van de jonge aanplant tegen het wild vormt een uitdaging, het loofhout is een lekkernij voor de reeën. Als bescherming tegen het wild kreeg de jonge aanplant dit jaar een boomwikkel.

Resultaat

Het bos verjongt goed. Op open plekken komt de grove dennenverjonging spontaan massaal omhoog. Door jaarlijks ook andere soorten aan te planten wordt het bos langzaam gevarieerder en daarmee meer klimaatbestendig. De potentie voor de productie van kwaliteitshout is groot. In 2019 zijn 328 kwaliteitsbomen aangewezen, vastgelegd en tot 2,5 meter opgesnoeid. Twee jaar op rij heeft er een bosbrand gewoed op Nederheide. De brandweer kreeg de brand snel onder controle waardoor de oppervlakte beperkt is gebleven. Staro heeft de nacontrole uitgevoerd. Doordat brand de bodemvruchtbaarheid ten goede komt zijn de locaties van de branden geschikt om strooisel-verbeterende soorten aan te planten.

Vergelijkbare projecten

leaf