Bosaanleg Limburg

Opdracht

Staatsbosbeheer heeft Staro gevraagd om een rol te spelen bij een bosaanleg opdracht in de provincie Limburg. Het gaat hierbij over het coördineren van de uitvoering en het begeleiden van de voorbereidingen.

Aanpak

Na het verkrijgen van een grove voorselectie van potentiële te bebossen percelen is met behulp van een GIS analyse een beeld verkregen van de realisatiekans, denk hierbij aan pachtsituatie, kwalitatieve verplichtingen, bestemmingsplan situatie en lopende ruilingsprocedures. Daar waar de situatie geen directe belemmeringen veroorzaakte voor bosaanplant zijn concrete beplantingsplannen opgesteld, is plantsoen besteld en is de uitvoering gecoördineerd met de betrokken aannemer. De nieuw aan te planten bossen bestaan uit klimaatbestendige loofboomsoorten passend bij de bodemsituatie. Het doel was loofbos te ontwikkelen dat over goede kwaliteiten met betrekking tot klimaatadaptatie en CO2 opslag beschikt. Staro verzorgde het kaartmateriaal voor de sponsoren en de aansturing van de aannemer bij de aanplant van het plantsoen.

Resultaat

In de winter van 2019/2020 is 17 hectare nieuw loofbos aangeplant en lopen er vergunningsaanvragen om in de winter van 2020/2021 nog eens 25 hectare nieuw bos aan te kunnen planten.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf