Natuurbeheer gemeente Gemert-Bakel

Opdracht

De gemeente Gemert-Bakel bezit ongeveer 420 hectare natuur. Het grootste gedeelte daarvan is bos. De natuurterreintjes zijn enkele kleine heide terreinen en de oever van de Bakels Plassen. Hier is de afgelopen jaren een mooie overgang van water via heide naar bos ontwikkeld. Sinds 1999 heeft Staro Natuur en Buitengebied opdracht de bossen en natuurterreinen van de gemeente te beheren. Van planning tot en met financieel beheer en financiële verantwoording.

Aanpak

Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld. Uitgangspunt voor het bos- en natuurbeheer is een sluitende begroting. Gedurende het jaar worden de bossen en natuurterreintjes onderhouden. Daaronder vallen onder andere:

  • houtoogst
  • prunusbestrijding
  • onderhoud wegen en paden
  • onderhoud routes en slagbomen
  • bosverjonging
  • begeleiden boomplantdag
  • externe communicatie

Direct na het einde van het jaar wordt de winst & verliesrekening van het beheer opgemaakt en wordt financieel verantwoording afgelegd.

Resultaat

De bossen zijn in ruim tien jaar tijd behoorlijk veranderd. Waar eerst voornamelijk grove den in eenvormige opstanden het beeld bepaalde, wordt oud bos nu afgewisseld door groepen jong bos. Eik en met name berk spelen in de verjonging een belangrijke rol. De eenvormige ontsluiting is op bepaalde delen afgesloten en er zijn een aantrekkelijk ‘slingerpad’ en mountainbikeroute dwars door de opstanden aangelegd. Het bosbeheer is met een positief financieel resultaat uitgevoerd.

Vergelijkbare projecten

leaf