Hakhoutbeheer Baronie Cranendonck

Opdracht

In de Baronie Cranendonck liggen in het beekdal van de Buulder Aa verschillen hakhoutpercelen. Ze liggen binnen de terreinen die Staro Natuur en Buitengebied voor de gemeente Cranendonck beheert. De afgelopen jaren is ruim tien hectare hakhout afgezet en in ere hersteld. Voor de komende jaren staat het herstel van nog enkele hectares natte bossen op de agenda en zullen sommige percelen voor de tweede maal worden afgezet.

Aanpak

Gelet op de natte omstandigheden en de breedte van de percelen kiezen we ervoor het hakhout ‘met de hand’ af te zetten. De bomen worden in zijn geheel uit de opstand gehaald door een rupskraan. Deze kraan beweegt zich voort op draglineschotten. Op deze manier kan de grote machine nagenoeg zonder schade aan bodem en stobben het hout in enkele keren naar het pad verplaatsen. Daar wordt het hout verchipt.

Resultaat

In de Baronie Cranendonck is inmiddels ruim 10 hectare hakhout hersteld. De open ruimte en later dichte begroeiing biedt geschikt habitat voor bijvoorbeeld elzenzegge, waterviolier en struweelvogels. Ook de reeën trekken zich graag terug in het jonge hakhout.

Vergelijkbare projecten

leaf