Natuurbeheer gemeente Cranendonck

Opdracht

Het natuurbeheer voor de gemeente Cranendonck is een van de meest gevarieerde opdrachten van Staro Natuur en Buitengebied. De terreinen zijn erg divers. Sinds 2002 beheerd Staro Natuur en Buitengebied voor de gemeente Cranendonck:

  • enkele honderden hectares bos
  • hakhout
  • heide en woeste grond
  • natuurlijk grasland
  • een natuurakker
  • een populatie knoflookpadden

Aanpak

Jaarlijks stellen we een werkplan op voor het beheer. Ondanks de relatief dure terreintypen die in het beheer vallen, zorgen we voor een sluitende begroting. Gedurende het jaar worden de bossen en natuurterreinen onderhouden. Daaronder vallen onder andere:

Resultaat

De terreinen ontwikkelen zich naar volle tevredenheid van de opdrachtgever. De bossen worden gevarieerder en ecologisch steeds interessanter. De bijzondere korstmossenvegetatie op de Gastelse heide met onder andere wollig korrelloof dat maar op twee locaties in Nederland voorkomt is veiliggesteld. Het habitat van de zeer kleine populatie knoflookpadden is sterk in kwaliteit toegenomen door de  circa 10 hectare natuurontwikkeling met onder andere een natuurakker. In de bossen van Baronie Cranendonck kan weer van het hakhout worden genoten en wordt gewerkt aan hydrologisch herstel.

Vergelijkbare projecten

leaf