Hakhoutbeheer

In het verleden was hakhout het belangrijkste bostype. Nu moet er hard aan getrokken worden om deze cultuurhistorische beheervorm in ere te houden. Of het nu gaat om eiken op de droge zandgronden, essen op de rijke gronden of berken- en elzen in de beekdalen, zonder uitzondering herbergen hakhoutbossen bijzondere natuurwaarden.

Omdat de kosten van het oogsten van hakhout vele malen hoger zijn dan de opbrengst van het hout wordt de hakhoutcultuur bedreigd. Daarmee staan ook de bijbehorende natuurwaarden onder druk. Gelukkig is er de eerst 15 jaar van dit decennium meer aandacht voor hakhout door flinke subsidies voor het beheer. Deze subsidies zijn helaas weer flink gekort en zo deze cultuurhistorische beheervorm weer afhankelijk geworden van standvastige beheerders.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft behoorlijk wat eiken-, berken- en elzenhakhout in de terreinen waar ze vaste beheerder is. We hebben daardoor veel ervaring opgedaan met het afzetten van hakhout. We kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden en weten hoe hakhout zonder schade en efficiënt kan worden afgezet. Het afvoeren van het hout inclusief tak- en tophout staat bij ons voorop om zo veel mogelijk verruiging te voorkomen. In natte gebieden gaat onze aandacht ook altijd uit naar de kansen voor hydrologisch herstel van de vaak verdroogde systemen.

Projecten

leaf