Herstel natte bossen

Het aandeel natte bossen was in het verleden veel groter. Door de kanalisering van beken en ontwatering voor o.a. de landbouw zijn veel natte bossen verdroogd. Of een bos ooit een nat bos was is vaak al te herleiden uit toponiemen. Het herstel van natte bossen is vaak complex. Het instrument is het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding. Goed onderzoek naar de vegetatie, (grond)waterpeilen en de chemische samenstelling van het water geeft veel inzicht in de bestaande situatie en de kansen voor herstel.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied is goed thuis in het herstel en beheer van natte bossen. We staan een integrale aanpak voor waarbij we het systeem doorgronden voordat we adviezen uitbrengen. Peilbuisonderzoek is daarbij vaak onmisbaar. Regelmatig kunnen we gebruik maken van bestaande peilbuizen en gegevens. Meestal plaatsen we echter in een aantal raaien (tijdelijke) peilbuizen om een goed beeld te krijgen van het grondwatersysteem. Als het systeem in beeld is kan worden bepaald of herstel kansrijk is. Als dit het geval is, stellen we een helder herstelplan op. Daarbij houden we er rekening mee dat stapsgewijze vernatting beter is voor de vegetatie dan plotselinge vernatting.

Projecten

leaf