Stormhout landgoed Kamersven

Opdracht
Na de januaristorm van 2018 zijn op landgoed Kamersven verschillende bomen omgewaaid, ontworteld en/of afgebroken. Waardoor plaatselijk gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Bomen hingen namelijk over huizen of schuurtjes heen of waren na omwaaien in de tuinen terecht gekomen. Om de gevaarlijke situaties zo snel mogelijk te verhelpen heeft Staro Natuur en Buitengebied Firma Meulendijks Rondhout gevraagd om direct de gevaarlijkste bomen te verwijderen.

Aanpak
Na twee dagen is begonnen met de kap van gevaarlijke bomen. Hieraan voorafgaand heeft Staro Natuur en Buitengebied samen met een van de bewoners van landgoed Kamersven een inventarisatie gemaakt van waar de meest gevaarlijke situaties zich bevonden. Eerst is gewerkt bij het huis met de meeste schade. Met een mobiele kraan en twee handzagers zijn de bomen gekapt en naar de weg gebracht. Een vrachtauto heeft het hout opgeladen en afgevoerd.

In het najaar van 2018 zijn de minder urgente bomen, die geen direct gevaar opleverden, gekapt. Dit is handmatig gebeurd waarna hout met een paard uit het bos is gesleept.

Resultaat
Er werden in totaal circa 1600 nieuwe boompjes aangeplant. Ook is een beplantingsplan gemaakt worden voor de locatie van de bosbrand. De keuze van de soorten voor de nieuwe aanplant versterkt het landgoedkarakter en verbetert de strooisellaag van de bosbodem. Klimaatbestendige soorten zullen hierdoor meer kans van slagen krijgen, wat bijdraagt aan de kansen van het bos met betrekking tot klimaatadaptatie. Het bos als geheel wordt richting een gevarieerder en robuuster systeem gestuurd.

Vergelijkbare projecten

leaf