Houtmeten A28

Opdracht

Rijkswaterstaat wilde langs de A28 alle begroeiing binnen 13 meter van de kantstreep verwijderen en al het naaldhout binnen 40 meter vanaf het midden van de middenberm. Rijkswaterstaat vroeg aan Staro de lijn van de 13 meter zone en de lijn van de 40 meter zone uit te zetten in het veld. Daarnaast bestond de opdracht uit het bepalen van het te verwachten oogstvolume per sortiment. Het traject was circa 28,8 kilometer lang.

Aanpak

Ter hoogte van iedere hectometerpaal is met de GPS op de cm nauwkeurig de 13 meter grens en de 40 meter grens uitgezet met piketten. Tevens is bij alle hectometerpaaltjes bij wijze van steekproef hout gemeten, een inschatting gemaakt van het volume in de middenberm en de sortimentsverdeling ingeschat. Bij deze steekproef zijn van alle te oogsten bomen hoogtes bepaald en is met de digitale boomklem de diameter opgemeten.

Resultaat

De lijnen van de 13 meter zone en de 40 meter zone zijn met piketten met behulp van de GPS, uitgezet in het veld. Verwerking van de houtmeet-gegevens leverde een totaal volume op van circa 6750 kubieke meter hout.

Vergelijkbare projecten

leaf