Kap abelen in De Mortel

Opdracht

Op de voormalige vuilnisbelt bij De Mortel, gemeente Gemert-Bakel, staat bos met onder andere abelen. Deze abelen sterven, waarschijnlijk door de honingzwam. Doordat de toplaag van de bosbodem op de vuilnisberg niet erg dik is wortelen de bomen oppervlakkig en zijn ze niet stabiel. Het perceel grenst aan de Bakelseweg en er loopt een mtb-route doorheen. Vanuit veiligheidsoverwegingen was het belangrijk de abelen grotendeels te vellen.

Aanpak
Staro heeft de te vellen bomen geblest en gaf Meulendijks Rondhout BV opdracht tot het vellen van de aangewezen bomen. Alleen de risicovolle dode bomen binnen bereik van wegen en paden zijn gekapt. Het merendeel van de abelen mag op natuurlijke wijze aftakelen. Immers, het dode hout is aantrekkelijk voor veel insecten, het draagt bij aan de biodiversiteit en indirect aan verbetering van de bosbodem. Staro voerde een inventarisatie uit in het kader van de Gedragscode Bosbeheer. Er is een horst aangetroffen, maar de afstand tot de werkzaamheden was voldoende groot om geen belemmering te vormen. Om de dunne bosbodem in tact te houden is er handmatig gezaagd. Er was een mobiele kraan bij aanwezig om de bomen zo nodig te sturen en naar de rand toe te werken. Stammen die vanaf de rand van het perceel gepakt konden worden mochten worden afgevoerd. De overige gevelde stammen bleven in het bos achter.

Resultaat
De gevaarlijke situaties die ontstaan waren door het sterven van de abelen zijn verholpen. Door handmatig te zagen is schade aan de bosbodem zoveel mogelijk beperkt gebleven.

Vergelijkbare projecten

leaf