Taxatie houtopstand Bladel

Opdracht
Bosgroep Zuid Nederland vroeg Staro een bosopstand te taxeren in de Gemeente Bladel. Hiervoor moest de houtvoorraad, lopende bijgroei en houtwaarde van de aanwezige bomen bepaald worden.

Aanpak
Tijdens het veldwerk is het perceel opgedeeld in deelgebieden. Om de voorraad te berekenen is per deelgebied een steekproef genomen. Binnen een steekproefcirkel zijn de bomen opgemeten met een digitale boomklem. Ook is de boomhoogte gemeten. Met behulp van een digitaal verwerkingsprogramma is vervolgens de voorraad berekend. Voor de berekening van de bijgroei zijn aanwasboringen gedaan. Met een aanwasboring worden de jaarringen van een boom zichtbaar gemaakt op basis waarvan de groei van een boom wordt bepaald.

Resultaat
De verkregen kennis over de houtvoorraad en lopende bijgroei is gebruikt om de actuele houtwaarde te bepalen, zowel staand als aan de weg. Een taxatie kan nuttig zijn bij het nemen van beheerbeslissingen of wanneer verkoop van een bosperceel aan de orde is.

Vergelijkbare projecten

leaf