Bosstructuurkartering Wijffelterbroek

Opdracht

Natuurmonumenten heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de bosstructuur gedetailleerd in kaart te brengen. Natuurmonumenten is een ambitieuze beheerder die het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden voorop heeft staan. Het volgen van de resultaten van beheerbeslissingen is daarbij belangrijk. Monitoring van bedoelde en onbedoelde ontwikkelingen in de terreinen is een goede manier om lessen te trekken en het beheer waar nodig bij te sturen.

In het Wijffelterbroek staat Natuurmonumenten op het punt om de hydrologie aan te passen en het areaal natuurbegrazing uit te breiden. Het is een uitgelezen kans om juist nu een aantal zaken in beeld te brengen. Zo kunnen later de effecten van het gewijzigde beheer goed gemeten en geëvalueerd worden.

Aanpak 

De bosstructuurkartering brengt per hectometerhok op gestandaardiseerde wijze de verschillende vegetatielagen in beeld, waarbij ook de kruidlaag niet vergeten wordt. Aanvullend worden gegevens opgenomen over diktes van de bomen en dood hout en wordt per hectometerhok een foto gemaakt. De set van op te nemen gegevens is zodanig samengesteld dat de inventarisatie tevens te gebruiken is in het kader van de SNL-monitoring.

Vergelijkbare projecten

leaf