Gedragscode Bosbeheer gemeentebossen Landerd

Opdracht

Gemeente Landerd is eigenaar van het grootste deel van de Schaijkse heide. In deze overwegend naaldbossen wordt regelmatig hout gekapt om de functievervulling van het bos te versterken. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om kort voorafgaand aan de kap alle opstanden te inventariseren in het kader van de Gedragscode Bosbeheer.

Aanpak

Om een goed beeld te krijgen van welke natuurwaarden en eventueel cultuurhistorische waarden bescherming verdienen wordt het bos intensief onderzocht. In banen (vaak dunningspaden) die maximaal 20 meter uiteen liggen worden de opstanden doorlopen. Zo kan de medewerker ecologie aan beide zijden 10 meter goed overzien. Waarnemingen van bijvoorbeeld horsten van roofvogels, mierenhopen en nesten van eekhoorns worden met behulp van GPS vastgelegd. Vervolgens wordt beoordeeld of voor houtoogst gemarkeerde bomen ontdaan moeten worden van de bles zodat ze niet gekapt worden. De te beschermen locaties worden met linten gemarkeerd zodat ze tijdens de houtoogst niet over het hoofd kunnen worden gezien.

Resultaat

De resultaten worden verwerkt in een heldere rapportage voorzien van de te ondertekenen checklist van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en met duidelijke GIS-kaarten voor de aannemer.

De houtoogstwerkzaamheden kunnen op verantwoorde wijze en binnen de Gedragscode Bosbeheer worden uitgevoerd. Binnen deze opdracht zijn door inachtneming van de Gedragscode Bosbeheer de volgende elementen beschermd:

  • 85 holtebomen
  • 11 mierenhopen
  • 1 horst
  • 1 dassenburcht

Vergelijkbare projecten

leaf