Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Opdracht

Als onderdeel van een inventarisatie naar meerdere soortgroepen heeft Staro Natuur en Buitengebied muizenonderzoek uitgevoerd. Dit muizenonderzoek vond plaats in de oeverzone van watergangen in de gemeente Helmond. Een deel van deze watergangen is ingericht als ecologische verbindingszone. De andere watergangen staan op de nominatie om als zodanig ontwikkeld te worden. Eén van de onderzoekslocaties lag niet ver van de plaats waar melding was gemaakt van een waarneming van waterspitsmuis.

Aanpak

Bij het muizenonderzoek is gebruik gemaakt van Heslinga life traps. Het onderzoek is uitgevoerd in september en oktober. In die periode is de dichtheid van muizen en daarmee de vangkans het grootst. Per deelgebied zijn twee raaien van 20 vallen uitgezet op locaties met de grootste geschiktheid voor muizen. De vallen zijn de eerste drie dagen niet op scherp gezet, waardoor de muizen aan de vallen konden wennen. Na deze periode van ‘prebait’ zijn de vallen op scherp gezet en twee keer per dag gecontroleerd.

Resultaat

De resultaten van het muizenonderzoek zijn verzameld en opgeleverd conform de protocollen en invullijsten van de NDFF. De gegevens zijn met GIS verwerkt en het muizenonderzoek is gerapporteerd aan de gemeente Helmond. De waterspitsmuis is tijdens het onderzoek niet aangetroffen, maar wel:

  • bosspitsmuis
  • huisspitsmuis
  • dwergmuis
  • veldmuis
  • huismuis
  • bosmuis

Vergelijkbare projecten

leaf