Reptielenonderzoek Gorsselse Heide

Opdracht

In het kader van saneringswerkzaamheden heeft Staro Natuur en Buitengebied reptielenonderzoek uitgevoerd op het voormalig militair oefenterrein Gorsselse Heide. Dit reptielenonderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een breder ecologisch onderzoek waarbij ook andere soortgroepen zijn geïnventariseerd.

Aanpak

Voor aanvang van het reptielenonderzoek heeft een korte bureaustudie plaatsgevonden naar het voorkomen van reptielen op de Gorsselse heide. Gladde slang en adder bleken al lang niet meer waargenomen te zijn. Ook zandhagedis zou waarschijnlijk niet meer voor komen.

Het reptielenonderzoek op de Gorsselse heide is uitgevoerd door meerdere malen in juni, bij de juiste weersomstandigheden, te zoeken naar hagedissen. Er is systematisch gezocht door het lopen van transecten. Deze transecten zijn gelegd langs de meest geschikte locaties voor hagedissen. Om de trefkans te verhogen zijn verdeeld over het terrein op geschikte locaties metalen golfplaten neergelegd.

Resultaat

Tijdens het reptielenonderzoek zijn per ronde circa 20 levendbarende hagedissen waargenomen. Ze kwamen met name voor in de randen van het onderzoeksgebied. In het te saneren terrein zijn geen levendbarende hagedissen aangetroffen.

Vergelijkbare projecten

leaf