Quickscan – Vleermuis in kelder

Opdracht
Vanwege inpandige werkzaamheden in een monumentaal pand is een Flora en Fauna toets uitgevoerd.

Aanpak
Bij inpandige werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van diersoorten worden vernietigd die van het gebouw gebruikmaken. Daarom is tijdens het veldbezoek goed gelet op eventuele toegangsmogelijkheden voor bijvoorbeeld vogels, muizen en vleermuizen. Tevens is gezocht naar sporen van diersoorten die gebruikmaken van gebouwen als verblijfplaats.

Resultaat
In de kelder van het historische gebouw is een rustende gewone grootoorvleermuis aangetroffen. Het dier zat tegen de muur en gebruikte de kelder als winterverblijfplaats. Hij (of zij) heeft de grote oren onder de vleugels gevouwen. Het advies is om nader onderzoek uit te voeren naar winterverblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw. Andere plekken in het gebouw, zoals het dak en de buitenmuur boden ook mogelijkheden voor verblijfplaatsen voor vleermuizen en nestmogelijkheden voor huismus en gierzwaluw. Voor deze soorten is nader onderzoek noodzakelijk indien de geplande werkzaamheden effect hebben op de buitenmuren en het dak.

Vergelijkbare projecten

leaf