Zoogdieronderzoek Hilvarenbeek

Opdracht

In verband met de voorgenomen realisatie van een zonnepark in de gemeente Hilvarenbeek is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Uit dit verkennende onderzoek is gebleken dat in de houtsingel in het plangebied mogelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn van beschermde zoogdiersoorten (das, bunzing, steenmarter en hermelijn). Hieruit bleek dat een soortenonderzoek naar marterachtigen noodzakelijk was.

Aanpak

Er is een zoogdieronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is bepaald welke effecten kunnen optreden op de aanwezige zoogdieren als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden om deze effecten te verzachten (mitigerende maatregelen).

Bij het nader onderzoek is gebruikt gemaakt van sporenbuizen en cameravallen in marterkasten voor de kleinere marters (zoals hermelijn). Voor grotere marters (zoals bunzing, steenmarter en das) zijn cameravallen aan bomen of palen gebruikt. Voor enkele camera’s is een jiggler (een hangend thee-ei met lokstof) geplaatst om de marters goed op beeld te krijgen.

Resultaat

Op een van de cameravallen is een steenmarter waargenomen die aan de jiggler snuffelt. Ook zijn tijdens het onderzoek onder andere bunzing en patrijzen waargenomen met behulp van de cameravallen. Klik hier om de filmpjes hiervan te bekijken. Mogelijk hebben steenmarter en bunzing verblijfplaatsen in het plangebied.

Als mitigerende maatregelen zijn onder andere het aanleggen van een ruigtestrook langs de bestaande houtwal en het aanleggen van een landschappelijke zone rond het plangebied voorgeschreven. Deze zullen dienst doen als migratieroute en foerageergebied voor marters en patrijzen.

Vergelijkbare projecten

leaf