Vleermuispalen TU Eindhoven

Opdracht
Initiatiefnemer is voornemens aan het Paviljoen en Paviljoen NP aan de TU Eindhoven te slopen in 2019. Inmiddels is gebleken dat er meerdere verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het paviljoen (Lees hier meer over het vleermuisonderzoek). Het is daarom noodzakelijk mitigerende maatregelen te treffen door middel van het plaatsen van vleermuiskasten. Er hangen reeds 6 kleine vleermuiskasten en 2 grote kraamkasten in de omgeving van het Paviljoen. Het is noodzakelijk om additioneel 2 grote kraamkasten en 6 kleine vleermuiskasten op te hangen ter mitigatie van de aangetroffen verblijfplaatsen. Staro is door de TU Eindhoven gevraagd dit te realiseren.

Aanpak
Voor de twee kraamkasten is gekozen voor paalkasten. Er zijn gaten van 150 cm diep gegraven waarna met behulp van een hoogwerker Douglas palen van 500 cm in het beton geplaatst zijn. Op de palen zijn de kraamkasten geplaatst, die door hun ontwerp van alle kanten goed bereikbaar zijn voor vleermuizen.
De overige zes vleermuiskasten zijn in de nabije omgeving van het gebouw aan bomen gehangen.  

Resultaat
Uiteindelijk hangen en staan rond het Paviljoen op de TU 12 vleermuiskasten en 4 kraamkasten (2 op palen en 2 in bomen) die als compensatie dienen voor de aangetroffen verblijfplaatsen en kraamkolonie van gewone dwergvleermuizen. Zie bovenstaande afbeelding.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf