SNL monitoring Groote Beerze en Neterselsche Heide

Opdracht
Staro is gevraagd voor het uitvoeren van inventarisaties in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in de gebieden Grote Beerze en Neterselsche Heide in opdracht van Brabants Landschap.

Aanpak
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van fauna in de Groote Beerze en Neterselsche Heide zijn door medewerkers van Staro de aanwezige broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen geïnventariseerd. De veldbezoeken zijn uitgevoerd in de periode maart tot en met half september bij gunstige weersomstandigheden.

Resultaat
In het gebied de Groote Beerze zijn in totaal 577 broedvogelterritoria aangetroffen, verdeeld over 51 soorten. Van deze soorten staan er 12 op de rode lijst. Opvallend was de aanwezigheid van een Cetti’s zanger, een soort die met een opmars bezig is onder invloed van klimaatsverandering. Zijn aanwezigheid betreft mogelijk de eerste waarneming van de soort in de Groote Beerze. In de Groote Beerze zijn 1608 individuele insecten aangetroffen, verdeeld over 11 soorten. Van deze 11 soorten staan er 3 op de rode lijst, namelijk bruin blauwtje, heideblauwtje en kleine parelmoervlinder.

Op de Neterselsche Heide zijn 426 broedvogelterritoria aangetroffen, verdeeld over 47 soorten. Een bijzondere waarneming betrof twee kraanvogels en het restant van een kraanvogelnest. Voor zover bekend is dit de eerste broedpoging van kraanvogels in dit gebied. Het is niet bekend of het een succesvol broedgeval is geweest. Er zijn op de Neterselsche Heide 352 insecten aangetroffen, verdeeld over 9 soorten. Van deze 9 soorten staan er 3 op de rode lijst, namelijk gentiaanblauwtje, heideblauwtje en kleine parelmoervlinder.

Vergelijkbare projecten

leaf