Quickscan – Roeken in bomen

Opdracht
In verband met een bestemmingsplanwijziging en daarop volgend mogelijke verbouwingen aan een gebouw is een flora en fauna toets uitgevoerd.

Aanpak
Bij het uitvoeren van een flora en fauna toets wordt niet alleen gekeken naar de ecologische waarde van een gebouw, ook de rest van het perceel en de omgeving worden bekeken. De aanwezige bomen zijn uitvoerig onderzocht.

Resultaat
In een van de bomen is een bezet roekennest gevonden, en in een andere boom een bezet houtduifnest. Tevens zijn twee nesten in bomen gevonden zonder broedende vogel. Roekennesten zijn jaarrond beschermd. De boom met het nest en de bomen daarnaast kunnen daarom niet zomaar worden gekapt. De overige drie nesten zijn niet jaarrond beschermd, deze bomen kunnen derhalve worden gekapt buiten het broedseizoen en wanneer geen broedgeval aanwezig is.

Vergelijkbare projecten

leaf