Waterretentie en natuurontwikkeling Airpark Budel

Opdracht

Staro Natuur en Buitengebied heeft voor de gemeente Cranendonck een bijzonder natuurontwikkelingsproject van planvorming tot realisatie gecoördineerd. Hierbij is op een strook braakliggende grond naast het bedrijventerrein Airpark natuurontwikkeling met waterretentie gecombineerd. Staro heeft een regenwaterretentie ontworpen die het regenwater van met name het pand van het bedrijf Van Cranenbroek moet bergen.

Aanpak

Na het opstellen van een volledig inrichtingsplan zijn de benodigde toestemmingen vanuit de provincie geregeld, het grondwerk en archeologische begeleiding aanbesteed en is er vervolgens directie gevoerd op de uitvoering van het plan.

Resultaat

Nu de waterretentie gereed en werkend is wordt met de komende boomfeestdagen het perceel ingeplant met broekbossoorten.

Vergelijkbare projecten

leaf