Projectplannen PAS Noord-Brabant

Opdracht

De Brabantse Natura 2000-gebieden hebben te lijden onder stikstofdepositie, afkomstig van landbouw, industrie en verkeer. Provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van de habitatgebieden.

Natuurmonumenten gaat maatregelen in haar natuurgebieden uitvoeren in het kader van de PAS. Staro Natuur en Buitengebied heeft voor Natuurmonumenten voor zes Natura 2000-gebieden in Brabant een projectplan opgesteld:

  • Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
  • Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
  • Kampina & Oisterwijkse Vennen
  • Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
  • Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
  • Brabantse Wal

Dit projectplan dient als subsidieaanvraag bij de provincie en als uitwerking van de werkzaamheden.

Aanpak

Staro heeft de voorgenomen maatregelen van Natuurmonumenten verder uitgewerkt en getoetst aan wat er mogelijk is vanuit de PAS-gebiedsanalyses en de Natura 2000-beheerplannen. De conceptmaatregelen zijn vervolgens voorgelegd aan medewerkers van de provincie en na afstemming met Natuurmonumenten zijn de opmerkingen verwerkt. Zodra de maatregelen definitief waren is een vergunningenscan uitgevoerd. Dit is verwerkt in de tekst en kostenramingen van het projectplan.

Resultaat

Uiteindelijk is er een projectplan opgeleverd voor de PAS-maatregelen van Natuurmonumenten Brabant 2018-2021. De maatregelen zijn uitgewerkt tot technische omschrijvingen op hoofdlijnen. In het projectplan zijn kostenramingen en capaciteitsplanningen opgenomen en staat beschreven welke vergunningen, ontheffingen en vooronderzoeken noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. Ook zijn alle maatregelen geografisch vastgesteld in GIS. Als laatste heeft Staro Natuurmonumenten ondersteund bij het indienen van subsidieaanvragen bij de provincie.

leaf