Bosbeheerplan Boxmeer

Opdracht

De gemeente Boxmeer is eigenaar van 850 hectare bos en natuur. De gemeente heeft de behoefte om het beheer vast te leggen in een beheerplan. Het beheerplan heeft een aantal functies. Niet alleen als handvat voor de beheerder, maar ook om de beheerstrategie in het bestuurlijke besluitvormingsproces te bespreken en te accorderen. Omdat de gemeentebossen van Boxmeer FSC-gecertificeerd zijn, is een beheerplan mede in dit licht van belang.

Aanpak

Tien jaar voorafgaand aan het huidig beheerplan heeft de gemeente een eerder plan op laten stellen. Hierin heeft ze gekozen voor geïntegreerd bosbeheer. De externe evaluatie van dit plan gaf een goede basis voor de inventarisatie. De doelen uit zijn grotendeels gehandhaafd., sommige onderdelen zijn aangepast op basis van nieuwe inzichten en de veranderende maatschappelijke wensen. Praktische handvatten voor het beheer en een communicatieplan completeren het beheerplan.

Resultaat

Het bosbeheerplan geeft een actueel beeld van de doelstellingen die de gemeente Boxmeer heeft. Het beheerplan biedt duidelijke handvatten voor het beheer en een communicatiestrategie. Deze is gericht op een open dialoog met de bewoners en het versterken van het draagvlak.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf