Paddenscherm Hoek van Holland

Opdracht

Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd de ecologische begeleiding te verzorgen bij het uitvoeren van werkzaamheden rondom de verlenging van de metrolijn ‘Hoekse Lijn’ in Hoek van Holland. De metrolijn wordt doorgetrokken naar het strand. Het nieuwe spoor zal het duingebied doorkruisen. In dit duingebied komen verschillende beschermde diersoorten voor zoals de rugstreeppad.

Aanpak

Op de locatie waar het spoor komt te liggen zijn paddenschermen geplaatst, om te voorkomen dat dieren het werkgebied inlopen. Binnen de schermen zijn emmers ingegraven zodat de dieren in het werkgebied gevangen worden en buiten het scherm weer kunnen worden uitgezet. 

Resultaat

Staro heeft 230 emmers ingegraven en hiermee al meer dan 600 amfibieën afgevangen. Het gaat hierbij om rugstreeppadden, gewone padden, kleine watersalamanders en bruine en groene kikkers. Deze zijn buiten het terrein op een geschikte plaats weer uitgezet. 

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Freek Derks

Adviseur ontwerp en realisatie
leaf