Verplaatsen muur- en tongvarens

Opdracht 
De gemeente Helmond is bezig met de voorbereidingen om twee sluizen in het kanaal te vernieuwen. Op de sluismuren groeien onder andere muurvarens en tongvarens. De gemeente wil zich inspannen om deze soorten te behouden. Op de huidige sluismuren is dat echter niet mogelijk, daarom is ervoor gekozen de planten te verplaatsen. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen voor het verplaatsen van de muur- en tongvarens en heeft hierbij de expertise ingeschakeld van Floron.

Aanpak
Eind oktober zijn medewerkers van Staro Natuur en Buitengebied en Floron de varens van de sluismuren gaan oogsten. Voorzichtig zijn de planten ‘losgehakt’ uit de muur om de wortels zo min mogelijk te beschadigen.

Resultaat 
Nog dezelfde dag zijn de varens terug geplaatst op een geschikte muur grenzend aan het water elders in Helmond. Met een aangepaste voegmortel (kalkmortel) zijn de varens vastgezet in de voegen van deze muur. De nieuwe locaties zijn doorgegeven aan de gemeente, zodat bij het beheer rekening kan worden gehouden met de muur- en tongvarens.

Vergelijkbare projecten

leaf