Broedvrij houden terreinen Havenbedrijf Rotterdam

Opdracht

Het Rotterdamse havengebied is volop in ontwikkeling. Binnen dit dynamische gebied is het soms niet te voorkomen dat binnen het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Havenbedrijf Rotterdam N.V. is zich bewust van de soms bijzondere natuurwaarden binnen haar terreinen en doet alles om daar verantwoord mee om te gaan. Daarom heeft het Havenbedrijf Staro Natuur en Buitengebied gevraagd te adviseren over het broedvrij houden van deze terreinen. Tevens houden we tijdens de uitvoeringsfase ecologisch toezicht en sturen de aannemers in het veld aan.

Aanpak

Ieder jaar wordt ruim voor het broedseizoen geïnventariseerd binnen welke projecten werkzaamheden in het broedseizoen gepland zijn. Samen met de projectleiders wordt gekeken wat de werkzaamheden precies inhouden, of er alternatieve momenten van uitvoering zijn, wat de exacte begrenzingen zijn en of het terrein aangepast moet worden om broedvrij houden mogelijk te maken. Op basis van deze informatie en onze kennis van de broedvogelstand adviseren we of en hoe er broedvrij gehouden moet worden. Onze ecologen bepalen het moment dat met broedvrij houden wordt gestart en de methode en intensiteit die wordt toegepast. Gedurende het broedseizoen wordt meerdere keren per week gemonitord waarbij het voorkomen en gedrag van de vogels nauwkeurig wordt bestudeerd. Steeds wordt bepaald of de methodes en intensiteit afdoende zijn. 

Resultaat

Sinds Staro Natuur en Buitengebied adviseert voor het broedvrij houden hebben alle werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Door steeds weer kritisch te kijken naar de methodes en in overleg met Havenbedrijf Rotterdam proeven uit te voeren wordt het broedvrij houden steeds effectiever en efficiënter.

Vergelijkbare projecten

leaf