adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

ecologisch onderzoek

Voor de bescherming of ontwikkeling van natuurwaarden is goed ecologisch onderzoek een vereiste. Voordat beslissingen worden genomen over herstelmaatregelen, beheermaatregelen of ruimtelijke ingrepen is het van belang te weten welke soorten en habitats er aanwezig zijn. Vaak zijn ook de aantallen en de populatieontwikkeling van belang. Pas wanneer er een goed beeld is van de soorten die voorkomen kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Ecologisch onderzoek gebeurt in hoofdlijn om twee redenen:
+ in kaart brengen van de natuurwaarden van een gebied
+ het monitoren van soorten

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied voert jaarlijks vele ecologische onderzoeken uit. Onze ecologen hebben veel ervaring met:
+ vegetatieonderzoek
+ vissenonderzoek
+ vleermuisonderzoek
+ onderzoek naar vlinders en libellen
+ onderzoek naar amfibieën en reptielen
+ broedvogelkartering
+ zoogdieronderzoek

We werken volgens de gestandaardiseerde meetprotocollen en weten het ecologisch onderzoek helder te vertalen naar adviezen op het gebied van natuurwetgeving, natuurontwikkeling en natuurbeheer.

Wilt u advies over het onderwerp ecologisch onderzoek of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten