Bosbeheer Landgoed Kamersven

Opdracht

In 2017 kreeg Staro opdracht voor het bosbeheer van Landgoed Kamersven. Een landgoed met een vereniging van eigenaren en actief bij het bosbeheer betrokken bewoners. De afgelopen jaren kreeg het landgoed te maken met diverse calamiteiten in de natuur: droogte, storm en bosbrand.

Aanpak

Door de aanhoudende droogte tijdens de afgelopen zomers zijn veel fijnsparren uitgevallen. Staro heeft de dode fijnsparren geblest. Een hevige storm heeft er voor gezorgd dat er gaten gevallen zijn in het grove dennenbos. Voorafgaand aan het opruimen van het hout heeft Staro een inventarisatie in het kader van de gedragscode bosbeheer uitgevoerd. Om schade aan de bosbodem zoveel mogelijk te beperken is gewerkt met een kleine harvester en zijn de losse stammen in de stormgaten uitgesleept met een paard. Staro maakte een beplantingsplan. Ten behoeve van de strooiselverbetering, klimaatbestendigheid en het verkleinen van het risico op bosbrand is er gekozen om loofhoutsoorten in te brengen zoals gewone esdoorn, haagbeuk, boomhazelaar, gewone plataan, zomereik, winterlinde en zoete kers. Staro organiseerde de voorbereidende bodembewerking; met een minigraver zijn plantgaten gegraven. Het planten is door de bewoners zelf uitgevoerd.  

Resultaat

Er zijn in totaal circa 1600 nieuwe boompjes aangeplant. Ook wordt een beplantingsplan gemaakt voor de locatie van de bosbrand. De keuze van de soorten voor de nieuwe aanplant versterkt het landgoedkarakter en verbetert de strooisellaag van de bosbodem. Daardoor krijgen klimaatbestendige soorten meer kans van slagen, wat bijdraagt aan de kansen van het bos met betrekking tot klimaatadaptatie. Zo wordt bet bos als geheel richting een gevarieerder en robuuster systeem gestuurd.

Vergelijkbare projecten

leaf