Blessen voor beter polderbos Staatsbosbeheer

Opdracht

De bossen in de Flevopolder staan nu echt op een keerpunt in de tijd. Het jonge duurzame loofhout wordt langzaam volwassen bos en na ruim 15 jaar van ‘doordunnen’ is het hoog tijd om aan de gang te gaan met het verjongen van de vele opstanden populier. Staatsbosbeheer heeft Staro Natuur en Buitengebied opdracht gegeven om de dunningen en verjongingskappen uit te zetten. In totaal zo’n 700 hectare bleswerk!

Aanpak

We houden bij het blessen vast aan oude principes. We denken steeds vanuit de functievervulling en gaan geen opstand in zonder de blauwe spuitbus om toekomstbomen aan te wijzen. Vaak zijn dat prachtige eiken, beuken, esdoorns of essen, maar ook beeldbepalende bomen en populieren die als overstaander blijven staan worden van een blauwe stip voorzien.

Bij het beoordelen van de opstanden scoort de productiefunctie vaak opvallend laag. We merken dat in het verleden de nadruk op de productie van bulkhout heeft gelegen. Er is soms hard gedund met onvoldoende aandacht voor de kenmerken van de verschillende boomsoorten. Bij het uitzetten van de dunningen en dunningspaden richten we ons op de bomen met goede kwaliteit. We werken naar een juiste voorraad om de bijgroei op peil te krijgen. Hol staande populierenopstanden worden geheel of gedeeltelijk verjongd.

Resultaat

Een belangrijk resultaat voor het bosbeheer is het vastleggen van de kwaliteit van het polderbos door de markering van toekomstbomen en kwaliteitsbomen. Een juiste dunningsintensiteit gericht op de blijvende opstand zorgt voor een optimale (waarde)bijgroei in de komende jaren. Ruim 100 hectare slecht functionerend bos is geselecteerd om te kappen en vervangen te worden door beter bos. In totaal is bijna 30.000 kubieke meter hout geselecteerd om afgezet te worden als duurzame grondstof. 

We zijn er trots op om samen met Staatsbosbeheer te werken aan een prachtige toekomst voor het polderbos.

Vergelijkbare projecten

leaf