adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

natuurbeleid

Natuur staat als niet economische functie altijd onder druk. Veel voor Nederland karakteristieke natuurtypen zijn de afgelopen twee eeuwen enorm in areaal en kwaliteit afgenomen. Ze zijn versnipperd geraakt en liggen als geïsoleerde relicten in het landschap. Het beschermen van de natuur en het versterken ervan door middel van uitbreiding en verbinding is een collectieve opgave van burgers en politici.

In onze visie moet de manier waarop wordt omgegaan met de natuur geen speelbal zijn van economische en politieke pieken en dalen. Het behoud en de versterking van natuur is gebaat bij een consistente aanpak en blijvende aandacht. De manier om dat te bevorderen is het vastleggen van het natuurbeleid. Dat kan op alle niveaus, zowel Europees, landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Hoe dichter bij de burger, des te concreter en gericht op uitvoering het beleid wordt. 

Staro Natuur en Buitengebied
We hebben veel ervaring met het opstellen van beleidsplannen. We doen dat nooit alleen, maar met de opdrachtgever en de belanghebbenden; de burgers en de buitenlui. Soms is het confronterend om te laten zien hoe de natuurwaarde is gedecimeerd. Behoud en herstel is geen eenvoudige opgave, maar verdient gedurfde keuzes door bestuurders met lef. We staan als Staro Natuur en Buitengebied voor een stevig beleid waardoor echt dingen in gang worden gezet. We blijven wel met beide benen op de grond en voelen goed aan wat realiseerbaar is en wat een brug te ver. Een helder natuurbeleid kan veel dwarsverbanden leggen en kansen opleveren voor alternatieve geldstromen. Met maatschappelijke betrokkenheid kunnen bergen worden verzet.

Wilt u advies over natuurbeleid of direct offerte aanvragen?
Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten