adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

ecologische uitvoeringsbegeleiding

De Nederlandse natuur staat onder druk en is vaak kwetsbaar. Door tijdens werkzaamheden rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden kan veel schade worden voorkomen. Daarnaast wordt voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving wordt gehandeld. Met name de Wet natuurbescherming en de daarin opgenomen zorgplicht zijn daarbij van belang.

In het ideale geval kunnen werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van soorten worden uitgevoerd. Is dat niet mogelijk dan kan veel winst worden behaald door:
+     kleine aanpassingen in de uitvoering
+     de keuze van het in te zetten materieel
+     de afstelling van het in te zetten materieel
+     het tijdig ongeschikt maken van terreinen voor soorten
Van belang is natuurlijk dat bekend is welke soorten er in een gebied voorkomen of verwacht worden.

Staro Natuur en Buitengebied
De ecologische begeleiding van projecten is een effectieve manier om te bewaken dat flora en fauna zo min mogelijk hinder van werkzaamheden ondervinden en de natuurwetgeving niet wordt overtreden. Staro Natuur en Buitengebied combineert wetenschappelijke ecologische kennis en de praktische ervaring met beheer om heldere en realistische adviezen te geven. We doen dat met beide benen op de grond, maar met de kaders van de natuurwetgeving als heldere randvoorwaarde.

Onze ecologische uitvoeringsbegeleiding omvat:
+     inventarisatie van soorten
+     advisering over werkmethodes
+     advisering ongeschikt maken van terreinen
+     afvangen en verplaatsen van fauna
+     verplaatsen van flora
+     begeleiding maaiwerk
+     invulling geven aan gedragscodes

Wilt u advies over ecologische uitvoeringsbegeleiding of direct offerte aanvragen? Mail dan naar karel@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten