adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Bosbeheer

Het beheren van bossen is een bijzonder vakgebied. Het vereist kennis en kunde op het gebied van o.a. bosbouw, ecologie en communicatie. Het unieke zit hem in het feit dat het beheren gebeurt met een horizon voor ogen die verder ligt dan het einde van de carrière van de beheerder zelf. Het vermogen om binnen het bos een bijdrage te leveren aan een continue maatschappelijke functievervulling en economische waarde is een belangrijke uitdaging en verantwoordelijke taak.

Functievervulling en flexibiliteit
Bosbeheer is al lang meer dan bosbouw. De functie houtproductie gaat inmiddels al enkele decennia hand in hand met de functies natuur en recreatie. Binnen geïntegreerd bosbeheer vinden deze drie hoofdfuncties hun plek. De mate waarin hangt af van de wensen van de boseigenaar en zoals we recentelijk zien ook de economische situatie en subsidiemogelijkheden. Een goed beheerd bos biedt de mogelijkheid de functieaccenten te verleggen.

Bosbeheer het jaar rond
Bosbeheer is een continu proces dat jaarrond de aandacht vraagt. Een adequate werkplanning op basis van een beheerplan is een belangrijk handvat en kan een belangrijke rol spelen in de verantwoording naar een certificeerder (FSC, PEFC of SNL). Een belangrijk instrument om te sturen in de bossamenstelling is de dunning. Door middel van blessen wordt aangegeven welke bomen moeten wijken om anderen te bevoordelen. De toekomstboom is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Het is tevens de boom die later kwaliteitshout kan leveren. Het opsnoeien van bomen kan de kwaliteit van het hout bevorderen en met behulp van de QD-methode zelfs waardevol fineerhout opleveren.

Tijdens de houtoogst worden de gebleste bomen gekapt. Vooruitlopend op de houtoogst wordt het bos in het kader van de Gedragscode Bosbeheer geïnventariseerd op ecologische en cultuurhistorische waarden. Na de oogst volgt op plaatsen waar open ruimtes zijn gekapt verjonging. Dat kan natuurlijke verjonging zijn, of de aanplant van specifieke soorten of herkomsten. 

Specifieke beheervormen
Sommige bossen vragen een specifiek beheer. Goede voorbeelden daarvan zijn de cultuurhistorische beheervormen als hakhout en middenbos.

Staro Natuur en Buitengebied
Bosbeheer is een belangrijke pijler in het werk van Staro Natuur en Buitengebied. We beheersen het bosbouwvak als geen ander en hebben een degelijke kennis van ecologie en communicatie. Staro is als beheerder eindverantwoordelijk voor circa 3.000 hectare bos en is door het jaar heen als adviseur betrokken bij het beheer van een veelvoud daarvan. 

Wilt u advies over het onderwerp bosbeheer of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten