adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

certificering

VCA petrochemie   ISO 9001   MVO

Staro Natuur en Buitengebied is sinds 2014 gecertificeerd voor het hoogst haalbare VCA-certificaat VCA-Petrochemie. Klik hier om certificaat te bekijken. Veiligheid, gezondheid en milieu vinden we erg belangrijk binnen ons werk en binnen onze adviezen. Meldingsprocedures, taakrisicoanalyses en het signaleren van onveilige situaties en (bijna)ongevallen zitten inmiddels in ons systeem ingebakken. Het is voor ons geen papieren tijger. We zijn er van overtuigd dat we voor onszelf en degenen met wie we samenwerken daadwerkelijk iets teweeg brengen. 

In januari 2016 hebben we het ISO 9001 certificaat in ons bezit. Klik hier om het te bekijken. Het ISO 9001-certificaat geeft aan dat we op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en risicomanagement doen. Er wordt voldaan aan:
+     Eisen van klanten
+     Wet- en regelgeving
+     Eigen eisen

Staro Natuur en Buitengebied heeft haar eigen eisen vastgelegd in een bedrijfshandboek. Hierin zijn de belangrijke procedures en methodes van werken vastgelegd. Kwaliteit, veiligheid en milieu worden zo optimaal mogelijk gewaarborgd. 

In januari 2016 heeft Staro tevens het certificaat MVO Prestatieladder Niveau 3 ontvangen. Klik hier om het te bekijken. Dit certificaat bevestigt dat ons streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een goede manier en in samenspraak met onze stakeholders is geïntegreerd in ons managementsysteem.

Staro Natuur en Buitengebied stelt jaarlijks doelen op voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Klik hier om de MVO doelen van 2020 te bekijken.
Klik hier om de MVO doelen van 2019 te bekijken.
Klik hier om de MVO doelen van 2018 te bekijken.
Klik hier om de MVO doelen van 2017 te bekijken.

Meer weten over de milieuprestatie van Staro Natuur en Buitengebied, klik hier voor het milieubarometerrapport 2018. Staro Natuur en Buitengebied monitort haar energieverbruik en daaraan gekoppelde invloed op het milieu aan de hand van de Milieubarometer. Het is ons doel om de CO2-uitstoot per fte terug te brengen. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel ons kantoor 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten