adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

mitigerende maatregelen

Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen kunnen soms mitigerende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen dienen ervoor om negatieve gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen of te verzachten. Als mitigerende maatregelen voorkomen dat de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden, kan het aanvragen van een ontheffing achterwege blijven. Voorbeelden hiervan zijn:
+      werken buiten het broedseizoen
+      het plaatsen van amfibieënscherm om te voorkomen dat rugstreeppad het
        bouwterrein betreedt
+      het broedvrij houden van terreinen

Soms leiden de geplande ontwikkelingen of werkzaamheden tot overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Dan moet een ontheffing worden aangevraagd. Om deze te verkrijgen dienen de negatieve effecten op de soorten zo beperkt mogelijke gehouden te worden door het treffen van mitigerende maatregelen. Voor permanente negatieve effecten zal moeten worden gecompenseerd. Voorbeelden van mitigerende maatregelen ter ondersteuning van een ontheffingsaanvraag zijn:
+      het wegvangen van beschermde soorten
+      het bieden van vervangende verblijfplaatsen
+      het aanleggen van amfibieëntunnels

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied is specialist op het gebied van natuurwetgeving. Met onze praktische insteek en gedegen ecologische kennis adviseren we realistische mitigerende maatregelen. We zien het steeds weer als een uitdaging, om met het belang van onze opdrachtgever voorop, met praktische oplossingen te komen zodat overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen.

Wilt u advies over het onderwerp mitigerende maatregelen of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten