BREEAM

BREEAM is een belangrijk instrument om duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. Materiaalgebruik en leefbaarheid van het gebouw en de omgeving zijn daarbij belangrijk. Het tijdens de bouw actief werken aan het thema duurzaamheid draagt bij aan een goede inpassing en aan een prettige, gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving in de gebruiksfase. Het kan een impuls zijn voor een groen imago en geeft een duidelijke meerwaarde voor huurders, kopers en investeerders.

Wat we voor u kunnen betekenen
Als adviseur met een brede ecologische kennis en praktische blik kan Staro Natuur en Buitengebied binnen uw certificeringstraject een belangrijke bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met en het verhogen van ecologische en landschappelijke waarden. We doen dit door:
+     het uitvoeren van ecologisch onderzoek
+     het versterken van de habitats van flora en fauna
+     het stimuleren van natuurinclusief bouwen
+     controle van het bouwproces
+     het opstellen van een beheerplan
+     het opstellen van mitigatieplannen in het kader van de natuurwetgeving

Projecten

leaf