adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

ecologisch werkprotocol

De Nederlandse natuurwetgeving eist dat verantwoord wordt omgegaan met in het wild levende flora en fauna. Vooral bij bouwwerkzaamheden en bij de verandering van de functie van terreinen speelt dit een belangrijke rol.

Planning cruciaal
Het is van groot belang om in een vroeg stadium te onderzoeken welke natuurwaarden in een toekomstig projectgebied voorkomen. Sommige soorten kunnen alleen in bepaalde perioden in het jaar worden waargenomen. Een te late start van het onderzoek brengt direct de planning van het project in gevaar. Een quickscan flora en fauna kan snel inzichtelijk maken welke soorten in het projectgebied aanwezig kunnen zijn en in welke periodes eventueel aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Als er beschermde soorten in het geding zijn kan het noodzakelijk zijn een onheffing in het kader van de Flora- en faunawet te hebben. De doorlooptijd van de aanvragen is vaak lang.

Ecologisch werkprotocol
Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd wordt geanalyseerd waar de werkzaamheden conflicteren met de (beschermde) flora en fauna. Vervolgens wordt in het ecologisch werkprotocol vastgelegd hoe tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden. De volgende punten kunnen in een ecologisch werkprotocol aan bod komen:
+     Periode van werken
+     Werkvolgorde en werkmethode
+     Verplaatsen van soorten
+     Afschermen van de werklocatie
+     Broedvrij houden van de werklocatie

Staro Natuur en Buitengebied
Als adviesbureau met veel ervaring in het aanleggen en beheren van natuurterreinen weten we het ecologisch werkprotocol praktisch en uitvoerbaar te houden. Desgewenst geven we graag aan hoe u het leefgebied van de betreffende soorten zou kunnen versterken om uw project meerwaarde te geven.

Wilt u meer weten het ecologisch werkprotocol of direct een offerte aanvragen? Mail dan naar nadine@starobv.nl of bel naar 0492 - 450 161. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten