adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidies

Voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap zijn diverse subsidies beschikbaar. Veel investeringen binnen natuur en landschap vallen of staan met de beschikbaarheid van externe gelden.

De meeste subsidies worden verstrekt door de Europese Unie, het rijk, de provincies en gemeenten. Soms dragen ook andere partijen zoals waterwinbedrijven en fondsen bij aan initiatieven gericht op bijvoorbeeld antiverdrogingsmaatregelen, natuurontwikkeling of natuureducatie. Voor overheden zijn subsidies een belangrijk instrument om beleidsdoelen te realiseren. De subsidies zijn afhankelijk van de regeling toegankelijk voor gemeenten, particulieren, stichtingen en natuurbeschermingsorganisaties. 

Subsidies worden veelal verstrekt op aanvraag en bestaan doorgaans uit een aanvraagformulier met verschillende bijlagen. Om geld goed en eerlijk te kunnen verdelen gelden er regels voor het aanvragen en afhandelen van een subsidie. 

Staro Natuur en Buitengebied
Het aanvraagtraject voor subsidie kan complex zijn. Staro Natuur en Buitengebied kan u bij dit traject helpen. We kunnen voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor een subsidie en u begeleiden gedurende het proces door het verzamelen van gegevens en het opstellen en indienen van de aanvraag. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze.

Op onze website houden we u via deze pagina op de hoogte van de verschillende subsidieregelingen met een accent op de regelingen die van toepassing zijn op Zuid en Midden Nederland. We geven de belangrijkste regelingen weer zonder uitputtend te kunnen zijn.

Wilt u meer informatie over subsidies of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161.

 

 

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten